Portfolio

Dlaczego tak ważne jest w agencji portfolio ?

Portfolio jest katalogiem zleceń, które zostały wykonane na rzecz innych firm czy osób. Dlatego tak ważne jest posiadanie jego oraz prezentowanie zawartości portfolio podczas spotkań z klientem czy publikowanie go na stronie internetowej w osobnej zakładce. Ważne jest to także z tego względu, że portfolio to taki dowód na to, że potrafimy to czym mówimy, a nasz klient napewno będzie bardziej zaciekawiony firmą z portfoliem niż firmą u której jest jego brak. Przecież zrozumiałe jest, że mówić możemy wszystko, ale klient nie ma pewność jak przełoży się to na wykonanie jego zlecenia.

Powyżej prezentujemy wybrane projekty wykonane dla naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio.

Nasze projekty mówią same za siebie!